บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี 2553 เป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบซอฟแวร์ที่มีคุณภาพ รวดเร็วและตอบโจทย์ ลูกค้าในทุกประเภทธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการทำงานให้องค์กรของท่านอย่างไร้ขีดจำกัด SMSMKT เป็นระบบ SMS marketing ครบวงจรที่ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถใช้ SMS เป็นช่องทางการตลาด เพิ่ม ยอดขายได้อย่างเป็นสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เห็นผลได้จริง

วิสัยทัศน์ และ เป้าหมายของเรา

พัฒนาระบบ SMS ที่ใช้งานง่าย ลดปัญหาความซับซ้อน รวมถึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือท่าน ให้สามารถเข้าถึง และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและประทับใจ

เป้าหมายของ SMSMKT

คือการเป็นผู้นำในการให้บริการ SMS marketing ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า และ การ บริการที่เป็นเลิศ ช่วยให้ลูกค้ามีเครื่องมือในการทำการตลาด เพิ่มยอดขาย และประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

line chat