PAYMENT

ท่านสามารถชำระค่าบริการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM

ลูกค้าทำการชำระค่าบริการตามรายละเอียดในใบสั่งซื้อ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านตู้ ATM ได้ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้

image payment bank
 • image logo bank
  ธนาคารกรุงเทพ

  สาขาราชเทวี

  123-4-55401-0

หลังจากทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันการโอนเงิน โดยเลือกวิธียืนยัน ดังนี้

image icon upload
อัพโหลดสลิปการโอนเงิน

ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่

https://smsmkt.com/upload_pay_in.html
image icon fax
แฟกซ์สลิปการโอนเงิน

มาที่เบอร์

02-612-9783
image icon scan
สแกนสลิปส่งอีเมล

มาที่เมล

[email protected]
โดยระบุ Username เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อ-นามสกุล เบอร์มือถือ มาพร้อมกับสลิปการโอนเงินด้วย

หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงิน ท่านจะสามารถใช้บริการส่ง SMS ได้ภายใน 1 ชม. ในวันทำการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งซื้อและขั้นตอนการชำระค่าบริการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact us

หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงิน ท่านจะสามารถใช้บริการส่ง SMS ได้ภายใน 1 ชม. ในวันทำการ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งซื้อและขั้นตอนการชำระค่าบริการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact us

2. ชำระด้วยบัตรเครดิต

บริการชำระเงินออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ ด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคารที่มีเครื่องหมาย VISA หรือ MASTER CARD ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

image payment bank

3. ชำระด้วย QR Code, Barcode

หลังจากลูกค้าทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้น โดยเลือกรูปแบบการชำระเงินเป็น QR Code, Barcode ลูกค้าสามารถนำ QR Code หรือ Barcode ที่อยู่ในใบสั่งซื้อด้านล่าง เพื่อไปชำระเงินได้ โดยผ่าน Application ของธนาคารต่างๆ (ฟรีค่าธรรมเนียม)

image payment bank

วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าเลือก Mobile Application ของธนาคารต่างๆ จากนั้นเลือกเมนูจ่ายบิล, สแกนบิล หรือ QR CODE เพื่อชำระเงิน

 • icon step 1
  เปิดแอพพลิเคชั่น
  ของธนาคาร
 • icon step 2
  เลือกสแกนบิล
  (บาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ด)
 • icon step 3
  ตรวจสอบ
  ความถูกต้อง
 • icon step 4
  ยืนยันการชำระเงิน
line chat