• SMS รายงานเมื่อสินค้าขาด Stock ช่วยในเรื่องระบบสินค้าคงคลัง ไม่ให้สินค้าขาดสต๊อค
  • SMS แจ้งเมื่อเครื่องจักรมีปัญหา
  • SMS แจ้งเมื่อระดับมลพิษ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน , ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ,
    ระดับน้ำในเขื่อนสูงกว่าปกติ เป็นต้น
  • SMS แจ้งราคาหุ้นที่ สูง-ต่ำ กว่า ระดับ ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน ที่มีการเคลื่อนไหวในแต่ละวันเวลา ในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน หรือตลาดหลักทรัพย์

 

 

line chat