SMS API คืออะไร ?? เชื่อม API กับระบบของคุณเพื่อส่งข้อความได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

author avatar Sahatsawat

      หลายธุรกิจจำเป็นต้องมีการสื่อสารถึงลูกค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอ อย่างเช่นธุรกิจการขนส่ง ที่จะต้องมีการ Tracking หรือตตามสถานะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ซึ่งการส่งแต่ละครั้งนั้นต้องส่งเป็นจำนวนมาก การเชื่อมต่อ API เข้ากับ SMS จะช่วยให้การส่งข้อความ SMS นั้นเป็นไปได้อย่างง่าย และสามารถพร้อมให้บริการลูกค้าของคุณ 24 ชั่วโมง 

 

API คืออะไร ?

 

     API (Application Programming Interface) คือเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่ส่งค่าให้กันและกัน เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงกันได้ อย่างเช่นพวก Application ต่าง ๆ ที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบัน เป็นการทำงานส่วนของ Servers ที่ users มองไม่เห็น และเราได้นำ API มาใช้กับ SMS พัฒนาเป็นระบบของ SMSMKT นั่นเองครับ

 

 

 

    SMS API สามารถที่ส่งข้อความ SMS ไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็ว ปริมาณมาก มีความง่ายและไม่ซับซ้อน โดยการใช้งานบริการ SMS API นี้จะช่วยให้ธุรกิจคุณสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

    การใช้งาน SMS API ผ่านระบบที่มีประสิทธิภาพและง่ายดายมากยิ่งขึ้นผ่านระบบของ SMSMKT ที่จะช่วยส่งข้อความไปยังลูกค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้อย่างดี โดยมีรูปแบบธุรกิจที่ใช้ SMS API เป็นจำนวนมาก 

 

ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ SMS API

  • ธุรกิจให้บริการขนส่ง ใช้ในการแจ้งเตือน Tracking ส่งของ
  • ธุรกิจE-Commerge ใช้การรับ OTP บนเว็บไซต์ เพื่อการยืนยันคำสั่งซื้อ/ชำระเงิน 
  • ธุรกิจการธนาคาร ที่ใช้ SMS เชื่อมกับระบบเพื่อส่ง OTP ให้ลูกค้าเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่างๆ
  • ธุรกิจโรงแรมที่ใช้การส่งข้อความ SMS ยืนยันการนัดหมายหรือการจอง

 

SMS API ดียังไง ?

 

 

1. ใช้เทคโนโลยีแทนคน

    การใช้ SMS API เพื่อเชื่อมระบบของคุณ แน่นอนว่าทำให้หลายธุรกิจ ลดการใช้จำนวนคนหรือพนักงาน และสามารถดูแลลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลย

2. สื่อสารกับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

    เนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีในการส่งข้อความ SMS การสื่อสารกับลูกค้าจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยการส่งแบบอัติโนมัติ สะดวกรวดเร็วและง่ายสุดๆ

3. ติดตั้ง API เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงาน

    เนื่องจากเราเชื่อม API กับระบบการส่งข้อความSMS  จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างง่ายดายในที่เดียว ไม่ต้องทำงานข้ามเว็บไซต์

4. ผู้ใช้มีความสะดวกสบายมากขึ้น 

    นอกจากการที่ลดความยุ่งยากซับซ้อนในธุรกิจของคุณแล้ว SMS API ยังช่วยเพื่มความสะดวกให้ลูกค้าของคุณอีกด้วย เนื่องจากลูกค้าของคุณไม่ต้องเข้าไปในหลายๆหน้าจอนั่นเองครับ ครบ จบ ในที่เดียวเลย

line chat