SMS Voting

เป็นการนำ SMS ไปใช้ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การโหวต เกม
การสร้างโพล สำรวจความคิดเห็น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เรามักจะเห็นกันบนสื่อ
ในหลายๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ หรือ สื่อบน
อินเตอร์เน็ทแต่ปัจจุบันได้มีการนำสื่อ SMS หรือ ข้อความสั้น เข้ามาใช้
ร่วมกับกิจกรรมประเภทต่างๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่ได้รับผลตอบกลับที่รวดเร็ว
และมาจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริง แถมยังให้ประโยชน์ในด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

บริการ SMS Vote ใช้งานได้กับหลายประเภทธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กร งานeventต่างๆ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยคุณสามารถนำบริการ SMS Vote นี้ไปใช้ร่วมกับกิจกรรมในหลากหลายประเภทธุรกิจนี้ได้ เช่น

 • สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เพื่อให้ผูฟัง หรือผู้ชมร่วมเล่นเกม หรือโหวตในหัวข้อที่ทางสถานีจัดขึ้น
 • บริษัท องค์กร หน่วยงาน มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโพล สำรวจความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
  เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนำผลเหล่านี้มาช่วยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาหัวข้อเรื่องนั้น ๆ
 • งาน event ต่าง ๆ เพื่อใช้สำรวจผลการจัดงาน เพื่อนำไปประเมินผลสำหรับการจัดงานในครั้งต่อไปได้
 • ธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ SMS Vote เพื่อกิจกรรมส่งสริมทางการตลาด หรือ ลูกค้าสัมพันธ์ เช่น
  เล่นเกมและใช้ระบบ SMS vote นี้ สุ่มจับผู้โชคดีเพื่อแจกของรางวัล

 

ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนจากกการใช้บริการ SMS Voting

 • ช่วยสร้างกิจกรรมที่ดีทั้งภายในองค์กร และกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถนำข้อมูลที่ได้จาก SMS Vote มาใช้วิเคราะห์เชิงการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยสร้างรายได้จาก SMS Vote เหล่านี้ กลับไปยังผู้ใช้บริการด้วย
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ทำให้องค์กรดูทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
 • เป็นช่องทางที่ช่วยรับข้อมูล และผลตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว
 • เป็นสื่อที่ช่วยประหยัดแรงงานพนักงานในการทำการสำรวจทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

 

ด้วยประโยชน์ที่มากมายของ SMS Voting นี้ ทำให้ในหลาย ๆ ประเภทธุรกิจ ได้นำ SMS มาเป็นตัวช่วย หรือ เป็นสื่อกลาง ในการสร้าง กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งกับภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กร เพราะคุณสมบัติ ที่รองรับได้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการสร้างหัวข้อโหวต การประเมินผลโหวตจากระบบ การเก็บข้อมูล ของผู้ร่วมโหวต หรือสมาชิก และการสุ่มจับผู้โชคดี สิ่งเหล่านี้ นับเป็นตัวช่วย ที่มีประสิทธภาพและได้รับผลตอบกลับที่ชัดเจน ดังนั้นการใช้บริการ SMS Voting จึงถือเป็นสื่อที่ทันสมัย และได้รับความนิยมอย่างมาก ในปัจจุบัน

 

line chat