SMS Solution คือ บริการ SMS สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการโดยเฉพาะหรือต้องการเพิ่มเติมแก้ไขระบบ SMS ให้เข้าถึงกับความต้องการของลูกค้าหรือองค์กร โดยทาง SMSMKT มีบริการพัฒนาระบบ SMS ให้ตรงกับความต้องการของท่านรวมถึงสามารถพัฒนาระบบ SMS ให้เชื่อมต่อกับระบบ อื่นๆ ของท่านเช่น ระบบ CRM , ระบบ ERP เป็นต้น

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ SMS เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านอย่างครบวงจร ซึ่งทาง SMSMT มีระบบ SMS ทั้ง 2 รูปแบบคือ
– Inbound SMS คือ SMS ที่ลูกค้าส่งข้อความเข้ามาหา SMSMKT เช่น บริการ SMS Radio , SMS TV เป็นต้น
– Outbound SMS คือ SMS ที่ส่งข้อความออกไปหาลูกค้า
ทำให้ SMSMKT สามารถสร้างบริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างหลากหลาย

 

ตัวอย่าง บริการ SMS Solution
  • SMS เพื่อตรวจสอบคะแนนสะสมต่างๆ เช่น คะแนนสมาชิกของร้านค้า
  • ส่งรหัสสินค้าหรือโปรโมชั่นเพื่อลุ้นรางวัลกับทางบริษัท
  • ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนการจองสิทธ์ต่างๆ
  • ส่ง SMS เพื่อสอบถามความหมายของรหัสต่างๆ
  • ร่วมโหวต , ตอบแบบสอบถาม , แบบสำรวจ ต่างๆ

 

 

line chat