ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ข้อกำหนดการใช้บริการของเว็บไซต์แพลตฟอร์ม SMSMKT ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆที่ดำเนินการภายใต้การดำเนินการของ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับเรา แต่ก่อนอื่นเรามีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ที่ผู้ใช้ควรต้องรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ใช้บริการของเรา
*การทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากการใช้บริการของเราแสดงว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

นิยาม

SMSMKT รวมหมายถึง www.smsmkt.com, เรา, ผู้ให้บริการ, เว็บไซต์แพลตฟอร์ม, เว็บไซต์, โดเมน smsmkt.com, ชื่อแบรนด์,  แบรนด์ซึ่งภายใต้การจดทะเบียนของ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด รวมหมายถึง บริษัท , บริษัทฯ , บริษัทหลักซึ่งจดทะเบียนธุรกิจ , เว็บไซต์และเว็บเพจใดๆทั้งหมดของ “smsmkt” ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทฯ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมหมายถึง ข้อกำหนดใดๆทั้งหมดเกี่ยวกับการให้บริการที่ประกอบไปด้วย “ข้อตกลง” “แนวทางปฏิบัติ” “นโยบาย” และอื่นๆในทำนองเดียวกันที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ SMSMKT ซึ่งบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ใช้งานบนเว็บไซต์ SMSMKT, ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
ระบบ รวมหมายถึง ซอฟต์แวร์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, ซอร์สโค้ด
บริการ รวมหมายถึง รวมบริการต่างๆเรียกของ SMSMKT ทั้งหมด , บริการทั้งหมดของ SMSMKT
ผู้ใช้ รวมหมายถึง ผู้ใช้ , คุณ , ท่าน , ลูกค้า , ผู้ครอบครองบัญชี ,ผู้ใช้บริการระบบหรือเว็บไซต์ภายใต้โดเมน smsmkt.com
บัญชี รวมหมายถึง บัญชีหลัก , บัญชีลูก , บัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานและจัดการส่วนต่างๆของการใช้งานระบบได้

 • บัญชีหลัก รวมหมายถึง บัญชี , บัญชีแรกเริ่มสำหรับ Login ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานระบบ , บัญชีที่จัดการรูปแบบการชำระเงินได้ , บัญชีที่สามารถสร้างและจัดการบัญชีลูกได้
 • บัญชีลูก รวมหมายถึง บัญชีที่ถูกสร้างขึ้นโดยบัญชีหลัก , บัญชีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานระบบโดยบัญชีหลัก , บัญชีที่ได้รับมอบอำนาจใดๆในการใช้งานจากบัญชีหลัก

เครดิต รวมหมายถึง สกุลเงินเสมือนจริง ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อการส่งข้อความของระบบ smsmkt ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

การใช้งานเว็บไซต์ www.smsmkt.com ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมาย ตามที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมดได้กำหนดไว้ หากท่านไม่ประสงค์ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ทั้งหมดของ SMSMKT โปรดหยุดการเข้าสู่เว็บไซต์  www.smsmkt.com และอย่าใช้บริการออนไลน์ทั้งหมดที่ให้บริการอยู่ภายใต้เว็บไซต์ SMSMKT ทั้งนี้ หากท่านยังได้มีการเข้าใช้เว็บไซต์ต่อไปทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอมรับข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ

ทาง SMSMKT ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของ SMSMKT นี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ SMSMKT ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะด้วย ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์ SMSMKT ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้งานเว็บไซต์ SMSMKT ของท่านอย่างต่อเนื่องถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

ข้อกำหนดด้านอายุ

ผู้ใช้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือ 13 ปีขึ้นไปโดยได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆก็ตามผ่านระบบของ SMSMKT ของบุตรหลานในบริการต่างๆ

ข้อกำหนดทางด้านบัญชีผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ได้ลงทะเบียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อรับบัญชีในการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องอย่างครบถ้วนและอัพเดทข้อมูลดังกล่าวในขณะที่ใช้บริการให้เป็นตามปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้ใช้กำหนดไว้กับทางระบบ ทั้งนี้เราขอให้ผู้ใช้สร้างรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นการคาดเดาได้ยากสำหรับผู้อื่นหรือไม่ใช้ซ้ำกับบัญชีใดๆที่ผู้ใช้เคยใช้แล้วในเว็บไซต์อื่น

ทั้งนี้ทาง SMSMKT จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายต่อเนื่องใดๆอันเนื่องมาจากรหัสผ่านที่ถูกขโมยหรือถูกแฮ็ก แม้ว่าผู้ใช้จะแจ้งให้เราทราบแล้วก็ตาม

ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่ผู้ใช้ดำเนินการโดยใช้บัญชีหลัก Login ผ่านระบบของ SMSMKT รวมถึงกิจกรรมใดๆก็ตามของบัญชีลูกที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้บัญชีหลักของผู้ใช้ด้วยเช่นกัน

บัญชีแต่ละบัญชี(ทั้งบัญชีหลักและบัญชีลูก) ในการใช้บริการต่างๆ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้

ทางSMSMKTอาจมีการระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากSMSMKTเห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯใดๆ

สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีหรือถูกลบบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บัญชีจะไม่สามารถกู้คืนมาได้แม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ทางSMSMKTจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่องใดๆ

แม้ว่าผู้ใช้ได้ลงทะเบียนใช้บริการเรียบแล้ว ผู้ใช้สามารถลบบัญชีของตนเองได้เมื่อผู้ใช้ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการใดๆแล้ว ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม

ข้อกำหนดการใช้งาน

ผู้ใช้จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่ใช้บริการฯของSMSMKT

 • ไม่ส่งข้อความความหรือทำกิจกรรมใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ไม่ส่งข้อความความหรือทำกิจกรรมใด ๆ อันมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสื่อมเสียใดๆ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรม ซึ่งลักษณะ หรือความเสียหายต่อประเทศชาติ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นผู้อื่น บุคคลภายนอก กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมแก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลหรือบุคคลอื่นภายนอก
 • ไม่ส่งข้อความหรือกิจกรรมซึ่งเป็นสแปม(Spam)
 • ไม่ส่งข้อความหรือข้อมูลอันเป็นเท็จที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือต่อบริษัทฯ
 • ไม่ส่งข้อความ ปลอมแปลง หรือ บิดเบือนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรม ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมใด ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย อาทิเช่น การพนัน
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมใดๆที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และประเทศ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะลามก อนาจาร หรือความรุนแรงทางเพศ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา
 • ไม่ส่งความหรือหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะ ฉ้อโกง แอบแฝง ไม่โปร่งใส ที่ไม่ชอบธรรม นำมาซึ่งผลประโยชน์และรวมไปถึงการชักจูงให้ทำการกู้เงิน
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะยุยง ส่งเสริม ปุกปั่น ยั่วยุ จูงใจ อันก่อให้เกิดความเสียหาย เดือนร้อน ต่อบุคคลและประเทศชาติ
 • ไม่ส่งข้อความหรือกิจกรรมที่เป็นการ ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือมิชอบด้วยประการอื่นๆ นำมาซึ่งผู้อื่นเดือนร้อน

ข้อกำหนดเครดิตและชำระเงิน

 • ในครั้งแรกของการสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน(บัญชีหลัก)จำเป็นต้องสั่งซื้อแพคเกจเริ่มต้นตามการใช้งานจึงจะเข้าใช้งานระบบของ SMSMKT ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ยกเลิก หรือคืนเงิน เมื่อผู้ใช้ได้ทำการสั่งซื้อแพคเกจเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อแพคเกจตามที่ต้องการได้ที่หน้าสั่งซื้อแพคเกจบนหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อผ่านตามช่องทางต่างๆที่เป็นของ SMSMKT เท่านั้น อาทิเช่น Page Contact us , E-mail , LINE Official ID : @SMSMKT , Facebook : Smsmkt.com หากผู้ใช้ได้มีการติดต่อสั่งซื้อผ่านช่องทางอื่นๆที่นอกจากเหนือจากที่ประกาศไว้ใน Contact ของ SMSMKT ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆต่อผู้ใช้ที่หากเกิดขึ้น
 • บัญชีลูกที่ถูกสร้างโดยบัญชีหลักจะไม่สามารถสั่งซื้อแพคเกจเองได้จำเป็นต้องได้รับเครดิตและสิทธิ์ในการใช้งานต่างๆ ตามที่บัญชีหลักของคุณดูแลอยู่ได้จัดการมอบให้เท่านั้น
 • เมื่อบัญชีลูกถูกลบ ข้อมูลการใช้งานต่างๆ หรือ ข้อมูลส่วนตัว ของบัญชีลูกจะถูกลบทิ้งอย่างถาวรและไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ ส่วนเครดิตที่คงเหลืออยู่ จะถูกคืนกลับไปยังบัญชีหลัก ไม่สามารถถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้
 • หากบัญชีหลักของผู้ใช้ถูกลบ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม จะมีผลกับ ข้อมูลการใช้งาน, ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการชำระเงิน, บัญชีลูก(ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บัญชีหลัก), ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลส่วนตัวของบัญชีลูก(ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บัญชีหลัก), เครดิตคงเหลือ(ทั้งบัญชีหลักและบัญชีลูก) สิ่งเหล่านี้จะ ถูกลบอย่างถาวร ไม่สามารถนำกลับมา กู้คืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ในทุกกรณีแม้ว่าผู้ใช้จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
  *ผู้ใช้ควรตระหนักถึงการลบบัญชีอย่างถี่ถ้วนด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีการลบจริงอย่างถาวร และผู้ใช้จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและความเสียหายที่หากเกิดขึ้นตามมา ทาง SMSMKT จะไม่มีหน้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในทุกกรณี
 • หากผู้ใช้มีการใช้เครดิตในการส่งออกข้อความของระบบไปแล้วเสร็จ หากมีเหตุหรือความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้น ด้วยตัวของผู้ใช้เอง ทาง SMSMKT ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเครดิตหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาต่อเครดิต, ราคาแพคเกจ, หรือโปรโมชั่นที่จัดขึ้นในอนาคตโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการ แลก เปลี่ยน คืน หรือเทียบค่าราคาปัจจุบันต่อโปรโมชั่นในอนาคต ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน คืนถัวเฉลี่ยเพิ่มเครดิตให้ ตามจำนวนใดๆที่โปรโมชั่นจัดขึ้นในทุกกรณี
 • เครดิตที่มีของบัญชีหลักและบัญชีลูก ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ในทุกกรณีและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้

ข้อกำหนด SENDER NAME (ชื่อผู้ส่ง)

 • จำนวนของชื่อผู้ส่งที่สามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับแพคเกจที่ผู้ใช้สั่งซื้อเท่านั้น
 • หากเป็นแพคเกจที่ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท จะไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขชื่อผู้ส่งจากเดิมได้
 • ทางบริษัทอาจมีการตรวจสอบการใช้งานของชื่อผู้ส่งหรือหากมีการร้องเรียนโดยชื่อผู้ส่งใด ที่บริษัทได้เห็นว่ามีการใช้งานในทางที่ผิดหรือขัดต่อข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ทางบริษัทขอสงวนในการดำเนินการ ตามเห็นสมควรได้กับชื่อผู้ส่งนั้นๆโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นตามมา
 • ผู้ใช้สามารถร้องขอชื่อผู้ส่งได้ ตามจำนวนของแพคเกจที่ซื้อมาได้ โดยชื่อผู้ส่งจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้
  1. มีจำนวนตัวอักษรไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 10 ตัวอักษร
  2. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) หรือตัวเลข (0-9) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆได้
  3. ห้ามมี “เว้นวรรค” (space) รวมอยู่ในชื่อผู้ส่ง
  4. ห้ามมีอักขระพิเศษรวมอยู่ในชื่ออยู่ส่ง
 • การขอชื่อผู้ส่ง whitelist ผู้ใช้จะต้องกรอกเอกสารเพื่อยื่นคำร้องอย่างครบถ้วน การอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทพิจารณา
 • การใช้งานชื่อผู้ส่งประเภท whitelist ผู้ใช้จะต้องไม่ส่งข้อความในเชิง การตลาด โปรโมท รบกวน เจตนาก่อกวน หรือไม่ได้รับความยินยอมจากเบอร์ของผู้รับปลายทาง หากผู้ใช้กระทำผิดต่อข้อบังคับหรือมีการร้องเรียนจากบุคคลอื่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับชื่อผู้ส่งดังกล่าวตามเห็นสมควร

*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอชื่อผู้ส่งจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และการพิจารณาของทางบริษัทเท่านั้น

ข้อกำหนดทางด้านความรับผิดชอบ

ทีมงาน SMSMKT เรามีความพยายามอย่างมากในการค้นหาแนวคิด วิธีการและการเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบของเราอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความมั่นคงและเสถียรภาพอย่างดีที่สุดเท่าที่ขีดสุดของเราเคยทำมา ดังนั้นอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อใดอาจจะเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องใดๆเกิดขึ้นกับระบบของเรา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเนื้อหาและระบบของเรามีความสมบูรณ์แบบเพียงพอที่จะไม่เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ และไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานโดยไม่มีเหตุให้ต้องหยุด ให้ต้องมีความล่าช้า ถูกโจมตีผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือถูกแฮ็กอันเนื่องมาจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย หรือความบกพร่องใดๆนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียกำไร รายได้ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกิดกับผู้ใช้ รวมถึงความเสียหายจากผลที่ตามมาโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ การกระทำให้เป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจที่เกิดจากระบบหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือผลิตภัณฑ์ในเครือ SMSMKT (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ข้อกำหนดทางด้านความรับผิดชอบของผู้ใช้

ตลอดเวลาที่ผู้ใช้ได้ใช้บริการฯของSMSMKT ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการใช้งานบัญชีของผู้ใช้เองและผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อผลต่อเนื่องใดๆที่ตามมาของการกระทำที่มาจากการใช้บริการฯของSMSMKTแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ใช้มีหน้าต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบของSMSMKT อาทิเช่น ข้อความ ตัวอักษร ข้อมูล รูปภาพและวีดีโอใดๆที่ผู้ใช้ได้ป้อนเข้ามาในระบบของSMSMKT ที่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆต่อบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายที่จะตามมา ผู้ใช้ต้องมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือต่อลิขสิทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้อื่น หรือขัดต่อข้อกฎหมาย

ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่บริษัทฯ ร้องขอ

บริษัทฯ อาจมีตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูล ตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอ หรือกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้ และใช้มาตรการที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หากบริษัทฯ รับทราบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือเป็นไปในทางมิชอบหรือขัดต่อกฎหมาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยที่บริษัทฯจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ

ข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์

SMSMKTอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ของSMSMKTได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ โดยที่ทางบริษัทฯเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ ซอฟท์แวร์, เนื้อหาต่างๆ, บทความ, รูปภาพ, วีดีโอ, Design, ซอร์สโค้ด หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ผู้ใช้ต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แก้ไข แจกจ่าย ขาย โอนต่อ หรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา หรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการบริการของเรา นอกจากนี้ผู้ใช้ต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกซอร์สโค้ดของเราออกมา เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ผู้ใช้ทำเช่นนั้น

ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายบังคับใช้

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการ ตัดสินคดีของศาลไทย ท่านได้ตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับ SMSMKT อันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ SMSMKT ของท่าน ซึ่งท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

line chat