SMS Alert

author avatar admin

 

SMS Alert (SMS แจ้งเตือน) คือ ระบบการส่งข้อความสั้นสำหรับการแจ้งเตือนต่างเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถทำการเชื่อมต่อกับระบบซอฟท์แวร์ อื่นๆที่องค์กรมีอยู่ได้ หลากหลายรูปแบบ ทาง SMSMKT เรามีระบบเชื่อมต่อ API พร้อมใช้งาน ง่ายต่อการพัฒนาแอพและเว็บไซต์ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาระบบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยผ่าน API ของ SMSMKT

 

ตัวอย่างการใช้ SMS Alert สำหรับแจ้งเตือน
  • Server SMS Alert ในกรณี Server Down หรือหยุดทำงาน ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือน ไปยังโทรศัพท์มือถือ ของผู้ดูแล Server
  • E-commerce SMS Alert แจ้งเตือนเมื่อมีผู้สั่งซื่อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจออนไลน์
  • Job SMS Alert แจ้งเตือนเมื่อมีตำแหน่งงานใหม่ สำหรับธุรกิจ Recruitment
  • Bank SMS Alert แจ้งเตือนเมื่อมีการโอนเงิน หรือ ถอนเงิน ออกจากบัญชี สำหรับธุรกิจธนาคาร
  • Engine SMS Alert ในกรณีเครีองจักร เกิดขัดข้อง หรือ กรณีเครื่องจักรทำงาน เกินกว่ามาตรฐาน

 

line chat