SMS Spam คือ ข้อความสั้นที่ผู้รับไม่ประสงค์ที่จะรับ โดยผู้ส่งมีการกระจายส่งข้อความเหล่านี้ไปยังหลาย ๆ เบอร์มือถือ ในเวลาบ่อยครั้ง จนดูเหมือนเป็นการรบกวน หรือ ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไปโดยปริยาย หรืออีกความหมายนึงของ Spam SMS ก็คือ ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่ไม่ได้รับเชิญ หรือไม่เป็นที่ปรารถนาของผู้ได้รับนั่นเอง

ปัจจุบันนี้ หลายๆ บริษัท ได้นำเอา marketing ส่งตรงเข้ามือถือ โดยเป็นการส่ง sms เข้ามือถือ เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือ ส่งข่าวสาร ซึ่งในหลายประเทศ มีการใช้ sms เพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เกาหลี มีการส่ง sms ไปเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือ ทำการตลาดอย่างมากมาย ผลที่ได้รับคือ ทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อความสั้น (SMS) แบบ spam sms ทำให้ริดรอนสิทธิส่วนบุคคล คล้ายๆกับ email spam

การนำ SMS ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือ เป็นการใช้เพื่อละเมิดสิทธิผู้อื่นทั้งที่รู้ หรือ ไม่รู้ก็ตาม นั่นถือว่าเป็น Spam SMS ซึ่ง Spam SMS นี้กำลังขยายตัวขึ้น ไปพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะใช้ SMS เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม แต่หากไม่พึงระวังถึงเวลาในการส่ง ความถี่ในการส่ง ข้อความที่ใช้ส่ง หรือแม้แต่กลุ่มเป้าหมายที่ส่งข้อความให้นั้น ก็อาจจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้ที่ได้รับข้อความนั้น ๆ ได้

แต่เนื่องด้วยทุกวันนี้ โลกแห่งการสื่อสารมักจะอยู่บนอินเตอร์เน็ท เพราะเทคโนยีที่ก้าวไกล และ พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจ หันมาใช้สื่อบนอินเตอรเน็ทนี้ จนปัจจุบันเรามักจะพบผู้ที่ต้องการใช้บริการ SMS ที่สามารถส่งจากทางเว็บไซต์ไปยังมือถือของผู้รับได้ เพื่อเพิ่มช่องทางทำการตลาด และด้วยเหตุผลนี้เอง ทำให้มีเว็บไซต์ที่เปิดให้ส่ง SMS ฟรี กันมากขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการส่ง SMS นี้ และนั่นคงจะไม่แปลกหากการรองรับของเว็บไซต์ SMS เหล่านี้ จะทำให้มีผู้ใช้งานบางกลุ่ม นำ SMS ไปส่งในทางที่ไม่เหมาะสม กระทั่งกลายเป็นการริดรอน หรือ ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้

ทาง smsmkt.com มีบริการให้ใช้ sms ฟรี แต่แน่นอนว่าเราไม่สนับสนุนให้เพื่อนๆ นำ sms ไปใช้ ในลักษณะ spam ที่จะทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ หรือ กลายเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่นได้ หากเพียงแต่เพื่อน ๆ รู้จักนำ SMS หรือ ข้อความสั้นนี้ ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นข้อความที่เหมาะสม เท่านี้ SMS ก็จะไม่ทำให้ก่อเกิดปัญหาต่อผู้ใด และไม่ได้เป็น Spam SMS หรือ SMS Spam อีกต่อไปค่ะ

line chat